Жижиг дунд бизнесийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг өргөтгөх, эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмж худалдан авах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зэрэг үйл ажиллагаануудыг санхүүжүүлэхэд зориулан богино, дунд хугацаагаар олгох зээл юм.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

100.0 – 300.0 сая хүртэл
24 сар хүртэл
Орон сууц, хашаа байшин, үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай объект, суудлын автомашин

ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Байгууллага

Иргэн