Шугамын зээл

Тус ББСБ-ын найдвартай харилцагчид олгогдох батлагдсан зээлийн шугамын эрхийн хэмжээнээс хэтрэлгүйгээр тогтоосон хугацааны туршид хэдэн ч удаа авч, буцаан төлж болох зээл юм.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

500.0 сая хүртэл
12 сар хүртэл
Орон сууц, хашаа байшин, үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалттай объект, суудлын автомашин

ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Байгууллага

Иргэн