Энгийн
Хялбар
Барьцаагүй

2'000'000 төгрөг хүртэлх барьцаагүй зээлийг хялбараар авах боломжтой боллоо.

illustration
Бидний тухай

Бид 7 жилийн хугацаанд 5000 гаруй харилцагчид 50 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон байна.

Грийн Инвестмент ББСБ нь 2014 оны 10-р сард үүсгэн байгуулагдсан үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани бөгөөд 2022 оноос цахим зээлийн үйлчилгээ үзүүлэх апплейкшнийг зах зээлд нэвтрүүлж харилцагчдынхаа санхүүгийн найдвартай туслагч хамтрагч байх зорилготойгоор ажиллаж байна.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бизнесийн зээл

10.0 - 300.0 сая хүртэлх 12 сарын хугацаатай зээл

Шугамын зээл

Найдвартай харилцагчид олгох 500 сая хүртэлх зээл

Хэрэглээний зээл

Богино хугацаанд өрхийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зээл

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

0
Тэрбум
0
Харилцагчид
0
Жил

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

Бид байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй мэдээллийн мэдээллийн өмч хөрөнгийнхөө нууцлалтай, хүртээмжтэй болон бүрэн бүтэн байдлыг хангах, аюулгүй байдалд учирч болох эрсдэлийг хамгийн бага байлгах үүднээс ISO 27001 жишиг дээр суурилсан Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцоог (цаашид МАБУТ гэх) бий болгон тогтвортой мөрдөн, тасралтгүй сайжруулж, холбогдох дүрэм журмыг мөрдөн ажиллаж байна.